1. Seatown, 2014.

   
 2. Seatown, 2014.

   
 3. Hackney, 2014.

   
 4. Leatherhead, 2014.

   
 5. Leatherhead, 2014.

   
 6. Soho, 2014.

   
 7. Lyme Regis, 2014.

   
 8. Shapwick, 2014.

   
 9. Bristol, 2014.

   
 10. Kensington, 2014.

   
 11. Charmouth, 2014.

   
 12. Rousdon, 2014.

   
 13. Rousdon, 2014.

   
 14. Axmouth, 2014.

   
 15. Axmouth, 2014.